Ile w tym roku mieszkańcy Żor zapłacą za śmieci? Są nowe stawki

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Ile w tym roku mieszkańcy Żor zapłacą za śmieci? Są nowe stawki
Zmiana ceny podyktowana jest między innymi faktem, iż wzrosły pensje, zdrożał prąd oraz paliwo

2 zł mniej, jeśli kompostujesz bioodpady

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł od obowiązującej stawki opłaty.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

  • wzrost cen usług za odbiór odpadów;
  • wzrost opłaty środowiskowej;
  • wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców (tj. odpadów odbieranych spod nieruchomości oraz odpadów dostarczanych do PSZOK);
  • wzrost cen paliwa;
  • wzrost cen energii elektrycznej;
  • wzrost płacy minimalnej.
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].